POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
11-04-2024

Usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji technicznej dla budynków GK Polskiego Holdingu Hotelowego

Zamawiający wydłuża termin składania ofert do 09.05.2024 roku do końca dnia.

Odpowiedzi nr 6 na pytania Wykonawców udzielone 7.05.2024 roku – usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
Załącznik do Odpowiedzi nr 6 na pytania Wykonawców udzielone 7.05.2024 roku – usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
Odpowiedzi nr 4 na pytania Wykonawców udzielone 25.04.2024 roku – usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
Tabela elementów wbudowanych w obiekt Hotel Hampton by Hilton Gdańsk Airport
Tabela elementów wbudowanych w obiekt Hotel Hampton by Hilton Warsaw Airport
Odpowiedzi nr 3 na pytania Wykonawców udzielone 24.04.2024 roku – usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
Załącznik do Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców udzielone 18.04.2024 roku – usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
Odpowiedzi nr 2 na pytania Wykonawców udzielone 18.04.2024 roku – usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
Odpowiedzi nr 1 na pytania Wykonawców udzielone 16.04.2024 roku – usługi sprawowania bieżącej obsługi, serwisu i konserwacji
Zapytanie obsługa techniczna
Załącznik 1. Umowa
Załącznik 2. Formularz ofertowy
Załącznik 3. Arkusz cenowy
Załącznik 4. Opis przedmiotu zamówienia
Załącznik 5. Formularz do zadawania pytań
Załącznik 6. Klauzula informacyjna do zapytań ofertowych
Załącznik 7. Kodeks Postępowania Dostawców Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingi Hotelowego
Załącznik 8. Protokół z wizji lokalnej