POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
21-10-2021

Zawarcie umowy ramowej na dostawę kapsułek do ekspresów do kawy na potrzeby Jednostek zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

postępowanie zakończone

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup i dostawa na potrzeby Jednostek Polskiego Holdingu
Hotelowego Sp. z o.o. kapsułek do posiadanych przez PHH następujących rodzajów ekspresów do kawy :
a) Krups Nesspresso XN100110 ( 238 szt. )
b) DE LONGHI EN 167.B (10 szt.)
oraz dla spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę
zawarcia umowy. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach.
Hotel Regent posiada poniżej wymienione rodzaje ekspresów na kapsułki
a) Essenza Automatic C100 (30 szt.)
b) Gemini CS 200 EUR ( 1 szt.)
c) Aguila AG420/1 (1 szt.)