POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
20-12-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy serwera na potrzeby obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego serwera, zgodnie ze specyfikacją określoną w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy.
2. Dostawa produktów będzie realizowana na adres Biura Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa.
3. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony fabrycznie nowy sprzęt, której ważność rozpoczyna się od daty jego odbioru.
4. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
5. Dostarczone produkty muszą być nowe, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.