POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
17-05-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na System centralnego wydruku, serwis drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania pełnej sprawności technicznej wszystkich wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia urządzeń poprzez wykonywanie usługi serwisowej polegającej na dostarczaniu materiałów eksploatacyjnych, konserwacji i naprawie tych urządzeń.
2. Wykonawca zobowiązany jest do naprawy i konserwacji wszystkich urządzeń objętych przedmiotem zamówienia przy użyciu oryginalnych fabrycznie nowych części lub zalecanych przez producenta tych urządzeń.
3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń i utrzymania dobrej jakości wydruku z uwzględnieniem wymiany wszystkich niezbędnych oryginalnych materiałów eksploatacyjnych zalecanych przez producenta.
4. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach dla pozostałych Spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH, w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę jej zawarcia, zgodnie z opisanymi poniżej warunkami.
5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w Załączniku nr 2 – OPZ.
6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych