POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
24-01-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na dostawy kwiatów oraz dekoracji kwiatowych dla obiektów PHH oraz GK PHH

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa kwiatów ciętych, doniczkowych oraz kompozycji
kwiatowych zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w Załączniku nr 1 oraz bieżącym zapotrzebowaniem.
2. Usługi muszą obejmować: dostawę, rozładunek, odpowiednią ekspozycję, ewentualne usunięcie
poprzednich dekoracji kwiatowych wraz z ich utylizacją oraz pielęgnację roślin.
3. Dostarczane produkty muszą być świeże, o wysokich walorach estetycznych, nieuszkodzone,
nieprzebarwione, wolne od szkodników czy chorób roślin.
4. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne atesty, świadectwa pochodzenia,
certyfikaty dopuszczenia do sprzedaży. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie
Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej dla określonej lokalizacji.

Termin składania ofert 01.02.2024 r. (czwartek) do końca dnia.