POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
08-09-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzania przeglądów i konserwacji systemów pożarowych w Oddziałach PHH i spółek GK PHH

postępowanie zakończone

Przedmiotem zamówienia są usługi przeprowadzania przeglądów i konserwacji systemów pożarowych dla Polskiego Holdingu Hotelowego i na tożsamych warunkach w obiektach należących do Grupy Kapitałowej PHH.

Informujemy o wydłużeniu terminu składania ofert do 02.10.2023 roku do godziny 11.00.

Nastąpiła zmiana załączników do zapytania.

Było:
Załącznik 1 Opis przedmiotu zamówienia dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.
Załącznik 4 Formularz ofertowo- cenowy dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.
Jest:
Załącznik 1A Opis przedmiotu zamówienia dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.
Załącznik 4A Formularz ofertowo- cenowy dla Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego nie ulegają zmianie.