POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
15-09-2023

Zapytanie ofertowe na zakup oraz sukcesywne dostawy opakowań gastronomicznych oraz galanterii stołowej dla obiektów Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest podpisanie umowy na zakup opakowań gastronomicznych zgodnych z Dyrektywą UE Single Use Plastics oraz opakowań jednorazowych i serwetek dla obiektów Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o. oraz obiektów należących do Grupy Kapitałowej PHH.
2.Zamawiający przewiduje podpisanie umowy na okres 24 lub 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia współpracy na przyszłość.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1A oraz Załączniku nr 1 B.
4.Asortyment dostarczany przez Dostawcę musi spełniać wszystkie obowiązujące normy i przepisy prawa na dzień realizacji dostawy, w tym w szczególności obowiązki wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz z innych ustaw.