POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
29-09-2023

Zapytanie ofertowe na wybór brokera ubezpieczeniowego dla Grupy Kapitałowej PHH – Polski Holding Hotelowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie ofertowe dotyczy świadczenia usług brokerskich dla spółek z GK PHH:
a) Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
b) PHH Hotele Sp. z o.o.
c) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.
d) Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.
e) GEOVITA SA.
f) INTERFERIE SA.
g) INTERFERIE MEDICAL & SPA Sp. z o.o.
h) ELBEST Sp. z o.o.
i) Holtur Sp. z .o.o.
2. Umowa przygotowana zostanie oddzielnie dla każdej ze spółek GK PHH.
3. Czas trwania umowy określa się na okres 12 miesięcy z 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia.
4. Zawarcie umowy jest obligatoryjne dla wszystkich ww spółek GK PHH,
5. Zawarcie umowy nastąpi po zakończeniu postępowania,
6. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie czynności brokerskich