POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
26-09-2022

postepowanie zakończone_Zapytanie ofertowe na dostawę artykułów promocyjnych dla Spółki Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. (dalej zwana „PHH”) ma intencję wybrania dostawcy artykułów promocyjnych dla obiektów Spółki, którymi zarządza i podpisania umowy długoterminowej na zakup artykułów promocyjnych, na okres 24 lub 36 miesięcy, z możliwością przedłużenia współpracy na przyszłość.