POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
14-07-2022

postępowanie zakończone__Zapytanie ofertowe dotyczy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH_2

postępowanie zakończone
  1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i utylizacja odpadów komunalnych z obiektów należących do grupy PHH Sp. z o.o.

W celu realizacji przedmiotu zamówienia Zlecający wymaga:

  • Dostarczenia i utrzymania w należytym stanie sanitarnym i technicznym, niezbędnych kontenerów i koszy na odpady komunalne zgodnie z załącznikiem nr 1 dla poszczególnych obiektów wyłączając Prasokontenery (są własnością obiektów).
  • Przygotowania harmonogramu odbioru odpadów z poszczególnych obiektów w porozumieniu z osobami wskazanymi jako osoby kontaktowe dla danych obiektów.
  1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na jeden obiekt.
  2. Miejsce świadczenia usługi zgodnie z Załącznikiem nr 1.