POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
09-10-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu wyposażenia konferencyjnego dla obiektu Golden Tulip Międzyzdroje Residence zarządzanego przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup wyposażenia sali konferencyjnej dla GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE wraz z dostawą i montażem.
2. Dostawa produktów będzie realizowana na adres: Golden Tulip Międzyzdroje Residence – 72-500 Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 79.
3. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania na wyposażanie konferencyjne wraz ze specyfikacją/ propozycją minimalnych parametrów został określony w załączniku nr 1 – Formularz cenowy.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony fabrycznie nowy sprzęt, której ważność rozpoczyna się od daty odbioru.
5. Wykonawca wraz ze sprzętem przekaże:
1) Kartę gwarancyjną
2) Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim
3) Kompletne wyposażenie tj.: pilot do monitora, projektora, baterie do pilota, niezbędne okablowanie itp.
6. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
7. Dostarczone produkty muszą być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.
8. Dostawa i montaż produktów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Dostawcy.
9. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z użytkowania i/lub podłączenia/uruchomienia produktów Dostawcy w przypadku zgłoszenia w tym zakresie potrzeb.
10. Zamawiający nie dopuszcza złożenie oferty częściowej.