POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
08-12-2021

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu i dostawy oprogramowania antywirusowego dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

postępowanie zakończone

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 361 szt, licencji oprogramowania antywirusowego G DATA Endpoint Protection Business, z możliwością zwiększenia ilości w trakcie trwania umowy, dla Jednostek Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o oraz dla spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę zawarcia umowy. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych
warunkach. Przedmiot zamówienia obejmuje jeden rodzaj oprogramowania zgodnie Załącznikiem nr 1 – Specyfikacja oprogramowania