POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
16-08-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące sporządzenia wyceny wartości udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PHH

Przedmiotem zamówienia jest:

Sporządzenie wyceny wartości udziałów spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej PHH dla celów konsolidacyjnych i sprawozdawczych na dzień 30.06.2023 r.

Wyceną objęte będą następujące spółki:
a) Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, NIP 5222482605.
Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 2.106.890.769,61 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 11.
b) PHH Hotele sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa, NIP 6762278406. Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 204.538.560,31 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 11.
c) Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. z siedzibą w Szczyrku, ul. Wrzosowa 21, 43-370 Szczyrk, NIP 6310016949. Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 27.602.394,90 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 1.
d) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, Aleja Korfantego 9, 40-951 Katowice, NIP 6340126424.
Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 20.860.817,40 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 1.
e) Przedsiębiorstwo Usługowe Holtur sp. z o.o. z siedzibą w Kołobrzegu, Koszalińska 72, 78 – 100 Kołobrzeg, NIP 9540019002.
Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 11.894.975,46 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 1 sanatorium uzdrowiskowe.
f) INTERFERIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-200 Legnica, NIP 6920000869.
Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 189.908.877,19 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 5.
g) INTERFERIE MEDICAL SPA sp. z o.o. . z siedzibą w Legnicy, ul. Chojnowska 41, 59-200 Legnica, NIP 6922477280.
Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 104.493.735,70 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 1.
h) GEOVITA S.A. z siedzibą w Jadwisinie, ul. Ogrodowa 31, 05-140 Jadwisin, NIP 5262734680
Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 77.368.150,63 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 12 (w tym: 1 dzierżawiony przez inny podmiot, 2 wyłączone z działalności operacyjnej).
i) Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie, 1 Maja 63, 97-400 Bełchatów, NIP 7691949726
Suma bilansowa Spółki na dzień 30.06.2023 r. – 88.517.623,89 PLN.
Liczba obiektów noclegowych – 10 (w tym: 3 dzierżawione innym podmiotom)

Oszacowanie wartości udziałów poszczególnych spółek zostanie sporządzone dwiema metodami: metodą porównawczą oraz zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF);

Rezultatem prac będzie raport zawierający wyceny poszczególnych Spółek wymienionych w pkt.1 na dzień 30.06.2023 r.