POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
28-04-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup urządzeń dla gastronomii obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, wniesienie oraz montaż urządzeń oraz rozruch urządzeń dla gastronomii obiektów Grupy Kapitałowej PHH zgodnie z Załącznikiem nr 1 niniejszego zapytania.
  2. Wynikiem postępowania zakupowego będzie podpisanie umowy/umów na zakup urządzeń zgodnie z Załącznikiem nr 1 – Formularz cenowy oraz podpisanie umowy na sukcesywne dostawy urządzeń przez okres 24 miesięcy.
  3. Zamawiający do ważności oferty wymaga minimum 80% urządzeń z Załącznika nr 1 – arkusz PHH.
  4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówienia o obiekty i spółki należące do Grupy Kapitałowej PHH w przypadku jeśli spółki Grupy Kapitałowej zaakceptują złożoną ofertę oraz wyrażą wolę podpisania umowy.