POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
29-08-2022

postępowanie zakończone_Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup soków wraz z dzierżawą dyspenserów dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

  1. Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi dostawy soków – zgodnie z Załącznikiem nr 1 dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. wraz z dzierżawą urządzeń niezbędnych do ich dystrybucji.
    2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zamówień o inne hotele i obiekty należące do każdej ze spółek należącej do Grupy Kapitałowej PHH.
    3. Zamówienia dla ww. hoteli i obiektów będą składane na podstawie zawartych umów i poszczególnych zamówień dokonywanych przez jednostki zamawiające zgodnie z ich bieżących zapotrzebowaniem.