POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
15-11-2022

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup i dostawę alkoholi mocnych oraz win dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. (dalej zwana „PHH”) zaprasza do udziału w ww postępowaniu, które prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w niniejszym dokumencie.
2. Wszystkie informacje przedstawione w niniejszym Zapytaniu ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób.
3. Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.
4. Postępowanie nie jest objęte przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.