POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
29-03-2022

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na wybór dostawcy środków do utrzymania czystości dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH i dla obiektów Polskiej Grupy Uzdrowisk Sp z o.o.

postępowanie zakończone

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi sprzedaży i dostawy środków do utrzymania czystości, których wykaz wraz z szacowanymi rocznymi ilościami określone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.