POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
01-02-2022

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na usługi drukarskie i introligatorskie, w tym realizacji drobnych prac graficznych (w zakresie DTP) oraz dostawy wyprodukowanych materiałów dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

Przedmiotem zapytania ofertowego są usługi drukarskie i introligatorskie, w tym realizacja drobnych prac graficznych, związanych z przygotowaniem i dostosowaniem materiałów do produkcji (w zakresie DTP) dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz dostawa wyprodukowanych materiałów.