POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
25-11-2022

zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wraz z transmisją danych , z możliwością zakupu telefonów dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp.zo.o. oraz Spółek należących do GK PHH

Przedmiotem zapytania ofertowego jest podpisanie dla Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. zo.o. oraz spółek GK PHH, jeżeli wyrażą wolę, umowy ramowej na świadczenie usług telefonii mobilnej z potencjalną potrzebą zakupu aparatów telefonicznych wraz z przeniesieniem numerów telefonicznych obecnie używanych przez Zamawiającego (jeśli wymaga tego zmiana operatora).