POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
21-12-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na prowadzenie animacji dla dzieci w obiektach zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie animacji w obiektach:
•Golden Tulip Gdańsk Residence, 80-358 Gdańsk; ul. Piastowska 160
•Best Western Hotel Jurata, Świętopełka 11, 84-141 Jurata
•Golden Tulip Międzyzdroje Residence, 72-500 Międzyzdroje, ul. Gryfa Pomorskiego 79
2.Wykonawca zapewni wykwalifikowaną osobę posiadającą doświadczenie do prowadzenia zajęć tematycznych w ww obiekcie.
3.Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Załączniku nr 1 .
4. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi cenę netto w walucie PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia .
5. Koszty powinny zawierać wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia animacji w obiekcie przez cały okres trwania umowy.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia umowy o inne obiekty należące do PHH sp. z o.o. na dodatkowe zamówienie.
7. Zamawiający dopuszcza składanie ofert ze względu na lokalizację – Oferta może obejmować tylko daną lokalizację (czyli oferta tylko na Gdańsk, na Juratę czy też tylko na Międzyzdroje) z Załącznika nr 1.
8. Załącznik nr 2 nie jest obligatoryjny do przedstawienia oferty.