POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
18-10-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na modernizację wnętrz dla obiektów Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence, zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup, dostawa, demontaż oraz montaż nowych wykładzin wraz z cokolikami z wykładziny, zgodnie ze specyfikacją, znajdującą się w Załączniku nr 1.
2. Prace muszą obejmować: usunięcie i utylizację wymienianego wyposażenia (wykładzin), utylizację wszelkich opakowań na koszt oraz odpowiedzialność Dostawcy, montaż wszelkich wykończeń, np. listew.
3. Wykładzina musi posiadać certyfikat trudnopalności (certyfikat niepalności) dołączony do oferty.
4. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
5. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej dla określonej lokalizacji.
6. Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na terenie obiektu/ów w celu m.in. wykonania dokładnego pomiaru powierzchni (wykładzina), obwodów (cokoły), zapoznania się z warunkami technicznymi obiektu itp.
7. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie zobowiązany do ustalenia szczegółów kolorystyki wykładziny z Zamawiającym. Wybór kolorystyki nie może mieć wpływu na cenę.
8. Wymagana jest wizja lokalna w obiektach.