POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
11-03-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na modernizację i doposażenie strefy basenowej w Best Western Hotel Jurata oraz w Golden Tulip Gdańsk Residence zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o. o.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zamówienia jest :
Dla Golden Tulip Gdańsk Residence
• Wymiana stolarki w saunie suchej wraz z piecem
• Wymiana zabudowy kabin prysznicowych w szatniach strefy basenowej
Dla Best Western Hotel Jurata:
• Wymiana płytek podłogowych wokół niecki basenowej oraz w niecce
• Zakup kratek do korytek przelewowych
• Zakup schodów oraz poręczy nierdzewnych
• Zakup leżaków
• Modernizacja zbiorników przelewowych niecki basenu i jacuzzi
2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w części, przy czym jako część określa się:
a) Załącznik nr 1 Modernizacja dla Best Western Hotel Jurata
b) Załącznik nr 2 Modernizacja dla Golden Tulip Gdańsk Residence
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 oraz w Załączniku
nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.