POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
03-03-2023

postępowanie zakupowe w zakresie dostaw komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencjonowanego oprogramowania systemowego , biurowego, specjalistycznego i użytkowego

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup komputerów, sprzętu komputerowego, akcesoriów komputerowych, licencjonowanego oprogramowania systemowego, biurowego, specjalistycznego i użytkowego w ramach zamówień dynamicznych, zgodnie z załączoną specyfikacją sprzętową (załącznik nr 3 do zapytania ofertowego), zawierającą minimalne wymogi parametrów technicznych, które muszą być spełnione i szacowane ilości, które w trakcie realizacji umowy i składania zamówień mogą zostać zwiększone .