POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
01-12-2021

Monitorowanie systemów pożarowych dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

postępowanie zakończone

Przedmiotem zamówienia jest usługa monitoringu systemów pożarowych dla Jednostek Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o oraz dla spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH.
Usługa obejmuje :
• użyczenie, dostarczenie urządzenia transmisji alarmów (wraz z montażem, zaprogramowaniem, sprawdzeniem transmisji) i podłączenie Systemu Sygnalizacji Pożaru do stacji monitorowania
• monitorowanie dwoma niezależnymi torami transmisji (radiową i telefoniczną) lokalnego Systemu Sygnalizacji Pożaru