POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
07-03-2023

dotyczące zakupu usługi zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usługi polegającej na przygotowaniu sprawdzenia poprawności odtworzenia backupu w 3 lokalizacjach i przygotowaniu dokumentacji poprojektowej.

  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest przeprowadzenie testów odtworzeniowych dla systemów operacyjnych. Prace polegać będą na uruchomieniu serwera wirtualizacyjnego  (instalacja i konfiguracja)
  2. Podłączenie do repozytorium z kopiami zapasowymi PHH w danej lokalizacji
  3. Odtworzenie wskazanych maszyn wirtualnych i podłączenie ich do sieci w odtworzonym obiekcie.
  4. Testy poprawności funkcjonowania odtworzonego środowiska.