POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
02-06-2023

„Dostawy pieczywa mrożonego dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o. oraz innych obiektów należących do GK PHH”

postępowanie zakończone

Dostawy pieczywa mrożonego dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o. oraz innych obiektów należących do GK PHH

Termin składana ofert – 12/06/2023 godz. 14:00.