POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
21-07-2023

Zakup materacy oraz mebli dla obiektów (Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence) zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

1. Zapytanie ofertowe dotyczy: podpisania umowy na zakup materacy oraz mebli dla obiektów (Golden Tulip Gdańsk Residence oraz Golden Tulip Międzyzdroje Residence) zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

2. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1) Materac kieszeniowy dla obiektu: GOLDEN TULIP GDAŃSK RESIDENCE, ilość: 204
2) Materac kieszeniowy dla obiektu: GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE, ilość: 104
3) Baza hotelowa dla obiektu: GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE, ilość: 104
4) Sofa do apartamentów dla obiektu: GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE, ilość: 57
5) Fotel do apartamentów dla obiektu: GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE, ilość: 57
6) Puf do apartamentów dla obiektu: GOLDEN TULIP MIĘDZYZDROJE RESIDENCE, ilość: 57

3. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.

4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej. Przy czym jako część określa się podanie oferty na jeden artykuł z listy wymienionych w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy.

5. W cenę wykonania usługi musi być wliczony koszt ubezpieczenia i dostawy, montażu, wniesienia oraz ustawienie wyposażenia na miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a także utylizacja opakowań na koszt oraz odpowiedzialność Dostawcy.

6. Zdjęcia przykładowych modeli mebli zostały zamieszczone w Załączniku nr 4.

7. Wykonawca po podpisaniu umowy będzie zobowiązany do ustalenia