POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
06-09-2022

zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup wody w baniakach/ podłączenie do instalacji dla Obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp.zo.o.

Przedmiotem zapytania jest zakup wody źródlanej w baniakach wraz z dzierżawą i sanityzacją / instalacja dystrybutorów do sieci wodociągowej na potrzeby Jednostek Polskiego Holdingu Hotelowego Sp.zo.o. Specyfikacja zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.