AKTUALNOŚCI

27-04-2015

Zmiany w Zarządzie spółki Port-Hotel

Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej, od dnia 20 kwietnia br., spółka Port-Hotel zarządzana będzie jednoosobowo. W wyniku podjętej przez Radę uchwały Prezes Adam Strażecki kontynuuje pracę na stanowisku Prezesa Zarządu i jednocześnie przejmuje obowiązki dotychczasowego Członka Zarządu i Dyrektora ds. Operacyjnych – Andrzeja Saji, któremu serdecznie dziękujemy za lata wspólnej pracy i zaangażowanie w sprawy spółki oraz hoteli.

Przypomnijmy, że Prezes Adam Strażecki z wykształcenia jest prawnikiem i ekonomistą. Ma wieloletnie doświadczenie związane z zarządzaniem, restrukturyzacją, przekształceniami i prywatyzacją przedsiębiorstw. Uczestniczył w wielu transakcjach rynku kapitałowego, w których reprezentował Ministra Skarbu Państwa, organy samorządu terytorialnego, fundusze typu private equity oraz spółki Skarbu Państwa, w tym Krajowy Fundusz Kapitałowy. Wielokrotnie powoływany był w skład organów nadzoru spółek kapitałowych. Jak mówi, jego hobby to spędzanie wolnego czasu z rodziną, najlepiej w domowym zaciszu.