AKTUALNOŚCI

07-03-2024

Przetarg na zbycie nieruchomości w Huzelach gm. Lesko

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowane i niezabudowane infrastrukturą wyciągu narciarskiego, położone w miejscowości Huzele, w gminie Lesko

Przedmiot zbycia:
Prawo użytkowania wieczystego gruntów działki nr 788 o pow.0,1355ha, KS1E/00021422/4, prawo własności gruntów działek nr : 780, 782, 783, 784, 863, 865, 867, 789, pow.1,0014ha, KS1E/00031846/5; 882/3, pow.0,1982ha, KS1E/00013441/4; 781 pow. 0,2100, KS1E/00034154/8; 786 pow. 0,5151, KS1E/00033286/5; 785 pow. 0, 6854, KS1E/00031863/0; 989/4, 989/6 pow. 0, 5508, KS1E/00031801/8, prawo własności budynków i budowli posadowionych na wyżej wymienionych działkach stanowiących infrastrukturę wyciągu narciarskiego (nieużytkowane od 2010 roku).

– Cena wywoławcza nieruchomości: 435.000,00 zł netto
– Termin i miejsce składania ofert: 26.03.2024 r. godz. 10.00, w siedzibie Spółki w Warszawie (koperta z opisem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Huzelach, Gmina Lesko”)
– Wadium w wysokości 21.750,00 zł wpłacić należy w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2024 r.
– Wysokość postąpienia w aukcji wynosi 2.175,00 zł
– Otwarcie ofert : 26.03.2024 r. godz. 11.00 w siedzibie spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. w Warszawie przy ul. Komitetu Robotników 39G
– Dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje : +48660786700, e-mail: aleksandra.grzywacz@phh.pl

Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami do pobrania.