AKTUALNOŚCI

26-11-2019

Pracownicy Polskiego Holdingu Hotelowego chcą zabezpieczyć swoją przyszłość w oparciu o Pracownicze Plany Kapitałowe

Jest nam miło poinformować, że 70% pracowników Polskiego Holdingu Hotelowego uprawnionych do skorzystania z Pracowniczych Planów Kapitałowych przystąpiło do programu. Ten pozytywny wyniki został osiągnięty dzięki bardzo dobrej komunikacji z pracownikami, czyli szeroko zakrojonej akcji informacyjnej przeprowadzanej od lipca 2019 r. przy współpracy z wybraną instytucją finansową. Wykorzystano różne formy przekazywania informacji, w tym: spotkania bezpośrednie z pracownikami warszawskich hoteli oraz hoteli położonych na terenie kraju, a także w formie elektronicznej informacji tj. webcastów oraz w postaci szeroko dystrybuowanych ulotek i plakatów.

 

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowy program emerytalny, który ułatwia pracownikom długotrwałe oszczędzanie. Jest to prosty i opłacalny sposób na uzyskanie dodatkowych pieniędzy na emeryturze. Środki gromadzone w PPK stanowią prywatną własność pracownika, który przystąpi do programu. Środki z wpłat do PPK będą inwestowane w fundusze dostoswane do wieku danego pracownika, czyli tak zwane „fundusze zdefiniowanej daty”. Udział w programie jest obligatoryjny dla pracodawców ale dobrowolny dla pracowników.