AKTUALNOŚCI

29-01-2021

Powstała Rada Ekspertów ds. Turystyki

Radę Ekspertów ds. Turystyki powołał formalnie szef resortu rozwoju, wicepremier Jarosław Gowin. W ministerstwie rozwoju, pracy i technologii nominacje odebrali przewodniczący i trzech wiceprzewodniczących nowego ciała – w tym prezes Polskiego Holdingu Hotelowego, Gheorghe Mariana Cristescu.

Rada będzie organem pomocniczym ministra właściwego do spraw turystyki. Jej zadania określono w zarządzeniu ministra rozwoju. Będzie to: opiniowanie i formułowanie stanowisk dotyczących propozycji systemowych rozwiązań w turystyce, opiniowanie i przedstawianie propozycji inicjatyw legislacyjnych z zakresu turystyki, a także inicjowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju turystyki, konkurencyjności oferty polskiej turystyki na rynku międzynarodowym, tworzenia innowacyjnych produktów turystycznych, w szczególności poprzez wzmocnienie aktywności społecznej i przedsiębiorczości w sektorze turystyki.

 

 

Zdjęcie MRPiT

Na czele rady stanie jej przewodniczący – Marek Kamieński. Z kolei funkcje wiceprzewodniczących minister rozwoju powierzył Gheorghe Marianowi Cristescu, Bogdanowi Dyjukowi oraz Dawidowi Laskowi.