AKTUALNOŚCI

27-05-2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Rada Nadzorcza spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie § 19 ust. 3 pkt 2 Aktu Założycielskiego Spółki, ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia kandydatów na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. należy składać za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Spółki
(w dni robocze w godzinach 9:00 – 16:00), pod adresem: ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa, w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. – NIE OTWIERAĆ”,
w terminie do dnia 17 czerwca 2024 r. do godziny 16.00. Termin uważa się za zachowany, jeśli zgłoszenie wpłynęło przed jego upływem (decyduje data i godzina doręczenia do siedziby Spółki).

Więcej informacji w załączonym dokumencie.