POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
07-06-2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi doradztwa podatkowego w zakresie analizy możliwości, korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w podatkowej grupie kapitałowej (PGK) oraz wsparcia w utworzeniu PGK dla Polskiego Holdingu Hotelowego Sp. z o.o.

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
  Przedmiotem zapytania ofertowego jest
  Zakres usług doradztwa podatkowego w zakresie analizy możliwości, korzyści i ewentualnych zagrożeń związanych z funkcjonowaniem w podatkowej grupie kapitałowej (PGK) oraz wsparcia w utworzeniu PGK w zakresie CIT, w tym w szczególności:
  a) Analiza w zakresie możliwości utworzenia PGK CIT wraz z oceną korzyści i ewentualnych ryzyk związanych z funkcjonowaniem w ramach PGK dla spółek należących do GK PHH (obecnie GK PHH tworzy jednostka dominująca i 8 spółek zależnych) (analiza w formie raportu)
  b) Przygotowanie i rejestracja umowy PGK w US
  c) Bieżące wsparcie Spółki w ramach funkcjonowania PGKZałącznik nr 3 – Formularz do zadawania pytań