POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
31-05-2023

Zapytanie ofertowe na wykonanie projektu sali restauracyjnej w Best Western Plus Olsztyn Old Town zarządzanego przez Polski Holding Hotelowy sp. z o. o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie profesjonalnego projektu Sali restauracyjnej z uwzględnieniem obowiązujących przepisów sanitarnych, weterynaryjnych, budowlanych, BHP i przeciwpożarowych.
2. Zamówienie obejmuje przygotowanie projektu zgodnie z wymogami Zamawiającego oraz Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Projekt musi uwzględniać wszystkie zmiany w instalacjach wodnokanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych oraz pracach budowlanych – usuwanie istniejących ścian / konstrukcji oraz umiejscowienie nowych jeśli takie prace okażą się być niezbędne do realizacji projektu.
4. Dostawca zobowiązany jest do wykonania Projektu Wykonawczego wraz ze wskazaniem lokalizacji elementów innych branż oraz uwzględnieniem założeń etapowania .
5. Dostawca zobowiązany jest do wykonania tabeli elementów projektu wraz z przedmiarami i cenami jednostkowymi zawierających wszelkie niezbędne dane pozwalające Zamawiającemu na przeprowadzenie procedury przetargowej i wyłonienie wykonawcy projektu.
6. Zamawiający w miarę możliwości udostępni na wniosek Zamawiającego dostępną dokumentację budowlaną obejmującą pomieszczenie objęte zapytaniem.