POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
03-02-2023

Zapytanie ofertowe na modernizację piętra konferencyjnego w Renaissance Warsaw Airport Hotel zarządzanego przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie i montaż folii dla Renaissance Warsaw Airport Hotel ul. Żwirki i Wigury 1H, 00-906 Warszawa.
  2. Zadanie obejmuje również lokalne naprawy elementów przed montażem folii.
  3. Folie zostaną zamontowane na drzwiach Sali Balowej oraz na drzwiach przesuwnych modułów przerw kawowych.
  4. Szczegółowe informacje (wymiary, zdjęcia ) znajdują się w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy.