POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
30-09-2022

postępowanie zakończone_Zapytanie ofertowe na dostawy jaj dla potrzeb obiektów Elbest sp. z o.o. oraz innych obiektów należących do GK PHH.

postępowanie zakończone

Elbest sp. z o.o. z siedzibą w Bełchatowie zaprasza Państwa do udziału w ww. postępowaniu, które prowadzone jest z zachowaniem zasad określonych w  dokumentach, zaś w zakresie w nim nieuregulowanym stosuje się zapisy zamieszczone w wewnętrznych procedurach zakupowych obowiązujących w Elbest sp. z o.o.
Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej Specyfikacji ofertowym przeznaczone są wyłącznie w celu przygotowania oferty i w żadnym wypadku nie powinny być wykorzystywane w inny sposób. Informacje uzyskane w postępowaniu objęte są poufnością i nie mogą być ujawniane bez pisemnej zgody Zamawiającego.