POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
12-10-2022

postępowanie zakończone_Zapytanie ofertowe na czyszczenie instalacji wyciągowej tłustego powietrza dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. (dalej zwany „PHH”) ma intencję wybrania dostawcy w celu podpisania umowy terminowej na wykonanie usługi polegającej na:

Czyszczeniu instalacji wyciągowej tłustego powietrza w tym:

  • Inspekcja kanałów i elementów systemu, kamerą inspekcyjną przed przystąpieniem do prac.
  • Czyszczenie okapów kuchennych
  • Czyszczenie przewodów wentylacyjnych
  • Czyszczenie centrali wentylacyjnej
  • Inspekcja kanałów i elementów systemu, kamerą inspekcyjną po zakończeniu prac. Płyty z dokumentacją fotograficzną i video są niezbędnym elementem protokołu odbioru co stanowi podstawę do wypłacenia należności za wykonane prace.

w oddziałach Zarządzanych przez PHH Sp. z o.o.