POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
09-06-2022

Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji oraz ozonowania dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

postępowanie zakończone
  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup usługi dezynsekcji, dezynfekcji, deratyzacji oraz ozonowania dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy. z o.o. zgodnie ze specyfikacją znajdującą się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania.
  2. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty ze względu na lokalizację (dla obiektów położonych w tym samym mieście).Tym samym możliwe jest złożenie oferty wyłącznie dla jednego obiektu – zarówno z arkusza 2a oraz z arkusza 2b.
  3. W wyniku postępowania dopuszcza się wybranie więcej niż jednego Wykonawcy.
  4. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który świadczy usługi objęte zapytaniem ofertowym w dni robocze oraz realizuje zlecenia w wyjątkowych przypadkach w dni świąteczne, ustawowo wolne od pracy, święta okolicznościowe oraz na specjalne wezwanie Dyrektora obiektu.