POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
12-04-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu subskrypcji (licencji) HCL Notes oraz świadczenia usług serwisowych systemu HCL Notes wykorzystywanego przez obiekty PHH oraz GK PHH

Termin składania ofert 25.04.2024 r. do końca dnia

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest:
1) Zakup licencji subskrypcyjnych programu HCL Notes zgodnie z harmonogramem przedstawionym w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy, wraz z możliwością dokupienia nowych licencji w trakcie trwania umowy;
2) Świadczenie usług wdrożeniowych i wsparcia serwisowego systemu elektronicznego obiegu dokumentów w technologii i infrastrukturze HCL Notes w zakresie programistycznym. Szczegółowe informacje znajdują się w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy oraz Załączniku nr 2 – Specyfikacja szczegółowa. Zamawiający wymaga, aby złożona oferta zawierała wszystkie koszty Wykonawcy niezbędne do realizacji usługi.
2. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie pokazu technologicznego obecnego systemu w celu poznania środowiska aplikacji, zgodnie z paragrafem III zapytania ofertowego.
3. Zamawiający zastrzega sobie wezwanie wybranych Oferentów do zaprezentowania możliwości oraz funkcjonalności środowiska HCL Notes w ich wykonaniu.
4. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej, zgodnie z podziałem wskazanym w ustępie 1 powyżej.
5. Planowany termin podpisania umowy – 1 czerwiec 2024 r.