POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
17-02-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu podniesienia do najnowszej wersji oprogramowania oraz zakupu nowych licencji HCL Notes dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie do najnowszej wersji 152 sztuk oprogramowania oraz zakup 55 sztuk nowych licencji HCL Notes na komputery użytkowników dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz dla spółki zależnej PHH Hotele sp. z o.o. i pozostałych Spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH, w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę jej zawarcia, zgodnie z opisanymi warunkami. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach.