POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
17-02-2022

ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zakupu podniesienia do najnowszej wersji oprogramowania oraz zakupu nowych licencji HCL Notes dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

postępowanie zakończone

Przedmiotem zamówienia jest podniesienie do najnowszej wersji 152 sztuk oprogramowania oraz zakup 55 sztuk nowych licencji HCL Notes na komputery użytkowników dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz dla spółki zależnej PHH Hotele sp. z o.o. i pozostałych Spółek należących do Grupy Kapitałowej PHH, w przypadku gdyby te Spółki wyraziły wolę jej zawarcia, zgodnie z opisanymi warunkami. Dostawca zobowiązuje się do zawarcia Umowy na tożsamych warunkach.