POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
09-10-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu, dostawy, montażu i konfiguracji telewizorów wraz z demontażem obecnie używanych dla obiektów Hampton by Hilton Warsaw Airport oraz Hampton by Hilton Gdańsk Airport zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest
➢ zakup telewizorów i uchwytów do telewizorów dla obiektów Hampton by Hilton Warsaw Airport oraz Hampton by Hilton Gdańsk Airport
➢ wraz z ich dostawą, rozładunkiem, montażem, konfiguracją
➢ oraz demontażem obecnie używanych telewizorów i uchwytów
2. Dostawa produktów będzie realizowana na adresy: Hampton by Hilton Warsaw Airport – Komitetu Obrony Robotników 39F, 02-148 Warszawa; Hampton by Hilton Gdańsk Airport – Juliusza Słowackiego 220, 80-298 Gdańsk.
3. Szczegółowy wykaz zapotrzebowania wraz ze specyfikacją został określony w załączniku nr 1 – Formularz cenowy. Zamawiający wymaga złożenia oferty wyłącznie na modele telewizorów wskazane w Formularzu cenowym.
4. Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na dostarczony fabrycznie nowy sprzęt, której ważność rozpoczyna się od daty jego odbioru.
5. Wykonawca wraz ze sprzętem przekaże:
a) Kartę gwarancyjną
b) Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim
c) Kompletne wyposażenie tj.: pilot do telewizora, baterie do pilota, niezbędne okablowanie itp.
6. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania. Weryfikacja konieczności ich pozyskania leży po stronie Wykonawcy.
7. Dostarczone produkty muszą być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.
8. Dostawa, rozładunek, montaż i konfiguracja produktów, stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia, jak również utylizacja odpadów, odbędzie się na koszt i odpowiedzialność Dostawcy.
9. Dostawca zobowiązany jest do przeszkolenia personelu Zamawiającego z użytkowania i/lub podłączenia/uruchomienia produktów Dostawcy w przypadku zgłoszenia w tym zakresie potrzeb.
10. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty częściowej.