POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
20-06-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu alkomatów, ustników do alkomatów, usługa corocznej kalibracji, wzorcowania oraz zakup testów na badanie zawartości w organizmie substancji działających podobnie do alkoholu dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie ofertowe dotyczy:
zakupu alkomatów, ustników do alkomatów, usługa corocznej kalibracji, wzorcowania oraz zakup testów na badanie zawartości w organizmie substancji działających podobnie do alkoholu dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH.
2. Produkty stanowiące przedmiot zamówienia muszą: posiadać stosowne karty produktów, atesty, świadectwa pochodzenia, certyfikaty dopuszczenia do stosowania.
3. Dostarczone produkty muszą być nowe, czyste, kompletne, sprawne technicznie i gotowe do użytku.
4. Dla alkomatów wymagane jest ich skalibrowanie niezwłocznie przed dostawą.
5. Alkomaty muszą posiadać certyfikat wzorcowania.
6. Dostawa artykułów stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia odbędzie się na koszt Dostawcy.
7. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty częściowej.