POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
14-06-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania projektu modernizacji części wspólnych w obiektach Hampton by Hilton Warsaw Airport oraz Hampton by Hilton Gdansk Airport zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Termin składania ofert 15.07.2024 r.

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie profesjonalnego projektu modernizacji części wspólnych w hotelach Hampton by Hilton Warsaw Airport oraz Hampton by Hilton Gdańsk Airport z uwzględnieniem obowiązujących przepisów m.in. sanitarnych, budowlanych, BHP i przeciwpożarowych oraz wytycznych sieci Hilton.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 – Formularz cenowy oraz Załączniku nr 7 – Założenia do projektu.
3. Projekt musi uwzględniać wszystkie zmiany w instalacjach wodnokanalizacyjnych, wentylacyjnych, elektrycznych oraz pracach budowlanych – usuwanie istniejących ścian / konstrukcji oraz umiejscowienie nowych jeśli takie prace okażą się być niezbędne do realizacji projektu.
4. Dostawca zobowiązany jest do wykonania Projektu Wykonawczego wraz ze wskazaniem lokalizacji elementów innych branż oraz uwzględnieniem założeń etapowania.
5. Dostawca zobowiązany jest do wykonania tabeli elementów projektu wraz z przedmiarami i cenami jednostkowymi zawierających wszelkie niezbędne dane pozwalające Zamawiającemu na przeprowadzenie procedury zakupowej i wyłonienie wykonawcy projektu.
6. Zamawiający udostępni na wniosek Oferenta dostępną dokumentację budowlaną obejmującą pomieszczenia objęte zapytaniem oraz wizualizacje z wytycznymi przygotowanymi przez sieć Hilton – po podpisaniu umowy NDA przez Oferenta. Wzór umowy NDA stanowi Załącznik nr 9. Umowa NDA może być podpisana podpisem kwalifikowanym lub tradycyjnie w formie papierowej.
7. Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na terenie każdego z obiektów, dla których planuje złożyć ofertę. Podczas wizji lokalnej zobowiązany jest m.in. do dokładnego zwymiarowania powierzchni, których dotyczy Przedmiot zamówienia. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej jest podpisany przez przedstawiciela obiektu Protokół z wizji lokalnej (Załącznik nr 4).