POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
05-03-2024

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania modernizacji Systemu Telewizji Dozorowej (CCTV) w obiektach zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

Termin składania ofert 19.03.2024 r. (wtorek) do końca dnia.
Nowy termin składania ofert 22.03.2024 r. (piątek) do godziny 14:00.
UWAGA! Nowy termin składania ofert 27.03.2024 r. (środa) do godziny 16:00.

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja systemu monitoringu hotelowego. Zadanie ma na celu modernizację obecnych systemów CCTV w obiektach wyszczególnionych w par. 4 niniejszego zapytania ofertowego.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załącznikach nr 1A, 1B, 1C i 1D do Zapytania ofertowego – Formularze cenowe dla poszczególnych obiektów.
3. Oferent zobowiązany jest do odbycia wizji lokalnej na terenie obiektu. Potwierdzeniem odbycia wizji lokalnej jest podpisany przez przedstawiciela obiektu Protokół z wizji lokalnej (Załącznik nr 4).
4. Wykonawca w ramach udziału w postępowaniu po wykonaniu wizji lokalnej zaproponuje dobór urządzeń i wyposażenia. Przedłoży swoją propozycję, zaproponuje przybliżone terminy jego realizacji oraz propozycję rozwiązania wraz z zestawieniem elementów, które będą zastosowane przy realizacji zlecenia.
5. Oferowany sprzęt, będący częścią przedmiotu zamówienia, musi spełniać wszystkie minimalne parametry określone w załączniku, może jednak charakteryzować się parametrami wyższymi.
6. Zamawiający wymaga, aby dostarczone sprzęty i wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówienia, były fabrycznie nowe, nieużywane, znajdowały się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletnym i gotowym do użytkowania oraz spełniały wymagane polskim prawem normy i były wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu i wyposażenia powystawowego.

OBIEKTY W KTÓRYCH REALIZOWANA BĘDZIE USŁUGA:
1. Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport, ul. Żwirki i Wigury 1 J, 00-906 Warszawa,
2. Golden Tulip Gdańsk Residence, ul. Piastowska 160, 80-358 Gdańsk,
3. Hotel Hampton by Hilton Gdańsk Airport, ul. Juliusza Słowackiego 220, 80-298 Gdańsk,
4. Hotel Moxy Poznań Airport, ul. Bukowska 303, 60-189 Poznań.