POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
20-12-2021

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na zakup i dostawę artykułów biurowych dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa artykułów biurowych zgodnych z zaakceptowanym cennikiem dla hoteli zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.