POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
04-04-2024

Postępowanie zakończone: Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na wybór dostawcy świadczącego usługi przewozu osób dla obiektów należących do Grupy Kapitałowej PHH

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usługi przewozu gości hotelowych,
pracowników spółki, transferów na wyznaczonych trasach oraz dodatkowych innych usług przewozu
określonych w niniejszym zapytaniu dla obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z
o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH.