POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
08-08-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na szycie, zakup i dostawę uniformów pracowniczych dla pracowników obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o. oraz należących do Grupy Kapitałowej PHH.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest szycie, zakup i dostawa uniformów pracowniczych dla pracowników obiektów zarządzanych przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1.
3. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi cenę jednostkową netto w walucie PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia.