POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
31-03-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na prowadzenie animacji dla dzieci w Golden Tulip Gdańsk Residence zarządzanego przez Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o- postępowanie zakończone

  1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie animacji w obiekcie Golden Tulip Gdańsk Residence, ul. Piastowska 160, 80-358 Gdańsk.
  2. Wykonawca zapewni wykwalifikowaną osobę posiadającą doświadczenie do prowadzenia zajęć tematycznych w ww obiekcie.
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Załączniku nr 1 .
  4. Wykonawca w swojej ofercie przedstawi cenę netto w walucie PLN, obejmującą wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją przedmiotu zamówienia .
  5. Koszty powinny zawierać wszystkie materiały niezbędne do prowadzenia animacji w obiekcie przez cały okres trwania umowy.