POSTĘPOWANIA ZAKUPOWE
04-12-2023

Zapytanie ofertowe dotyczące podpisania umowy na projekt, dostawę i montaż wiaty rowerowej dla spółki Polski Holding Hotelowy Sp. z o.o.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1.Przedmiotem zapytania jest produkcja oraz montaż wiaty rowerowej zgodnie z Załącznikiem nr 2 niniejszego zapytania ofertowego.
2.Miejsce wykonania usługi – Warszawa, ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G- dokładnie działka o powierzchni ok. 8-10 m2.
3.Dokładny opis przedmiotu zapytania stanowi Załącznik nr 2 niniejszego zapytania ofertowego wraz ze zdjęciami terenu.
4.Oferta musi zawierać wycenę przedmiotu zapytania zgodnie ze specyfikacją z Załącznika nr 2 wraz ze wszelkimi pozwoleniami do odpowiednich urzędów, jeśli takie będą wymagane do realizacji przedmiotu zapytania ( w tym zgody z urzędów wymaganych przez prawo polskie oraz wszystkie inne pozwolenia).
5.Oferent przedstawi maksymalnie dwie wizualizacje projektu wiaty rowerowej w formacie pdf.
6.Oferta musi zawierać projekt wiaty, którą wybrany ofert przedstawi do PPL wraz z wymaganymi przez prawo polskie decyzjami oraz pozwoleniami warunkującymi realizację przedmiotu zapytania ofertowego.